2020

AVLYST

 

Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til hvordan koronasituasjon vil være til høsten og hvordan det vil påvirke de økonomiske utsiktene i næringslivet. Etter å ha vært i dialog med flere bedrifter har vi kommet frem til at det vil være uforsvarlig å arrangere en konferanse slik situasjonen er nå.

Siden vi fortsatt ønsker å være et bindeledd mellom studenter og næringslivet, oppfordrer vi bedrifter som ønsker å komme i kontakt med studenter angående oppgaver eller ledige stillinger til å bruke våre kanaler i tiden fremover.

Det er selvfølgelig trist å måtte avlyse, men det gir oss bedre tid til å forberede neste års konferanse som avholdes 7. oktober.

Sett av datoen, for det er bare å glede seg!